Sinds 25 mei 2018 wordt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) actief gehandhaafd. Misschien heb je er al e.e.a. over gehoord in de media. Hardlopen Amsterdam verwerkt persoonlijke gegevens van leden en is daarom verplicht zijn werkwijze, met betrekking tot die gegevens, duidelijk te maken.

Het verzamelen van gegevens.

Hardlopen Amsterdam kan onderstaande gegevens verzamelen.

Bij inschrijving van een cursus:
Naam, e-mail, tel.nr, tel.nr. in geval van nood, trainingslocatie+ trainingsniveau + dag en tijdstip van de gekozen training.

Bij het invullen van het intakeformulier:
Worden er een aantal vragen gesteld om een lopersprofiel vast te kunnen stellen.

Bij de nieuwsbrief:
Naam, e-mail, trainingslocatie, trainingsniveau.

Natuurlijk verkoopt Hardlopen Amsterdam deze gegevens niet en gebruikt deze persoonlijke gegevens alleen om met elkaar te communiceren en om de trainingen op een goede manier voor te bereiden.

Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving door Hardlopen Amsterdam bewaard. Trainers krijgen alleen inzicht in de gegevens van lopers die deel uitmaken van hun trainingsgroep en mogen deze enkel gebruiken tbv de voorbereidingen van de trainingen van Hardlopen Amsterdam.

Gegevens wijzigen en afmelden

Bij nieuwsbrieven.
In elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden of je gegevens aan te passen.

Bij onze administratie.
Je kunt je gegevens laten aanpassen of verwijderen uit onze administratie door een mailtje te sturen naar info@hardlopenalkmaar.